DISPOZIŢIILE AUTORITĂŢII EXECUTIVE

Dispozitii 2020

NR.DISPOZITIEDATA
14privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Lupu Nicoleta Mariana, asistent personal al persoanei cu handicap grav, Lupu Gabriela16.01.2020
15privind stabilirea salariului de bază lunar al domnului Ionescu Lucian, asistent personal al persoanei cu handicap grav, Ionescu Mina-Cosmin16.01.2020
16privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Murea Elena,
asistent personal al persoanei cu handicap grav, Murea PompiliaȘtefania
16.01.2020
17privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Preda Maria,
asistent personal al persoanei cu handicap grav, Preda Daniela
16.01.2020
18Privind stabilirea salariului de bază lunr al doamnei Roșioru Marilena, asistent personal al persoanei cu handicap grav, Vădănoiu Rodica16.01.2020
19privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Stoica Adriana,
asistent personal al persoanei cu handicap grav, Stoica Diana
16.01.2020
20privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Stoica Mihaela,
asistent personal al persoanei cu handicap grav, Stoica Bucur
16.01.2020
21privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Vasile Elena,
asistent personal al persoanei cu handicap grav, Mădulărea Mihai
16.01.2020
22privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Vădănoiu Liliana, asistent personal al persoanei cu handicap grav, Pintilei Virginia16.01.2020
23>Privind încetarea cuantumului alocației de susținere familială complementară pentru familia domnului...23
24privind stabilirea salariului de bază al doamnei DEDU ADRIANA DANIELA
funcţie contractuală de execuţie - bibliotecar II, studii medii, gradaţia 4,
compartiment cultură
16.01.2020
25Dispozitia nr. 2527.01.2020
26Dispozitia nr. 2627.01.2020
27Dispozitia nr. 2727.01.2020
28Dispozitia nr. 2827.01.2020
29Dispozitia nr. 2927.01.2020
30Dispozitia nr. 3027.01.2020
31Dispozitia nr. 3127.01.2020
31privind stabilirea salariului de bază al doamnei IONIŢĂ ECATERINA
funcție publică de execuție de referent, clasa III, gradul profesional superior,
gradația 5, compartiment financiar contabil
27.01.2020
32Dispozitia nr. 3227.01.2020
33Dispozitia nr. 3327.01.2020
34Dispozitia nr. 3427.01.2020
35Dispozitia nr. 3527.01.2020
36Dispozitia nr. 3627.01.2020
37Dispozitia nr. 3727.01.2020
38Dispozitia nr. 3827.01.2020
39Dispozitia nr. 3927.01.2020
40Dispozitia nr. 4027.01.2020
41Dispozitia nr. 4127.01.2020
42Dispozitia nr. 4227.01.2020
43Dispozitia nr. 4327.01.2020
44Dispozitia nr. 4427.01.2020
45Dispozitia nr. 4527.01.2020
46Dispozitia nr. 4627.01.2020
47Dispozitia nr. 4727.01.2020
48DISPOZITI 48 ANTICORUPTIE03.02.2020
49DISPOZITIA 49 COMISIA DE MONITORIZARE03.02.2020
50DISPOZITIA 50 COD ETIC
ANEXA DISPOZITIA 50 CODUL DE CONDUITA ETICA
03.02.2020
51DISPOZITIA 51 PERSOANE DESEMNATE MONITORUL OFICIAL LOCAL03.02.2020
52DISPOZITIA 52 modificarea numărului orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social din comuna Cernătești, jude
ANEXA LA DISPOZITIA 52
06.02.2020
53privind convocarea Consiliului local în ședința ordinară pe luna FEBRUARIE 202013.02.2020
57privind încetarea cuantumului alocației de susținere familială monoparentală pentru familia doamnei...28.02.2020
58privind actualizarea comisiei de apărare
la nivelul comunei Cernăteşti, judeţul Buzău
10.03.2020
59privind actualizarea componenţei Comitetului Local si a Centrului Operativ cu Activitate Temporară pentru Situaţii de Urgenţă
al comunei Cernăteşti
10.03.2020
61privind convocarea Consiliului local în ședința
ordinară pe luna Mai 2020
19.03.2020
62Privind acordarea indemnizației lunare pentru doamna...... –
persoană cu grad de handicap grav cu asistent personal
31.03.2020
63>Privind prelungirea indemnizației lunare pentru domnul.... – persoană cu grad de handicap grav cu asistent personal31.03.2020
646431.03.2020
65privind REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ
al aparatului de specialitate al primarului comunei Cernătesti, judetul Buzău

Anexa ROI
14.04.2020
66DISPOZITIA 66 DIN 14 APRILIE 2020 RISCURI GESTIONARE ECHIPĂ14.04.2020
67Dispozitia 67 pagube seceta ordin al prefectului ...21.04.2020
68privind convocarea Consiliului local în ședința
ordinară pe luna Aprilie 2020
23.04.2020
69privind prelungirea contractului individual de muncă al doamnei Drăgostin Victoria, asistent personal pentru persoana cu handicap grav , Drăgostin Iulia04.05.2020
70privind actualizarea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă04.05.2020
71dispozitia 7111.05.2020
72Dispozitiile 7211.05.2020
73privind desemnarea persoanei responsabile cu urmarirea curentă a comportării în exploatere a constructiilor11.05.2020
74Dispozitia 74 recensamant agricol20.05.2020
75Dispozitia 75 comisie inventariere20.05.2020
76dispozitia 76 sedinta ordinara 28 Mai 202022.05.2020
77dispozitia 77 comisie recensamant22.05.2020
777721.05.2020
79Privind încetarea dosarului de venit minim garantat pentru doamna MURZAC
MARIA

Privind încetarea dosarului de venit minim garantat pentru doamna
29.05.2020
80Privind prelungirea indemnizației lunare pentru domnul ....– persoană cu grad de handicap grav cu asistent personal29.05.2020
81Privind acordarea dreptului de alocație familială petru susținerea familiei domnului29.05.2020
82privind convocarea Consiliului local în ședința
ordinară pe luna Iunie 2020
19.06.2020
83privind acordarea voucherelor de vacanta în perioada 01.01.2019– 31.12.
2020 salariatilor din cadrul Primariei Cernătesti
19.06.2020
84privind încetarea contractului individual de muncă nr. 1/01.05.1997 al
salariatului Chircu Ștefan, funcție contractuală - paznic, în
compartimentul administrativ, gospodărire, întreținere, din cadrul
primăriei comunei Cernătești
26.06.2020
85Privind prelungirea indemnizației lunare pentru domnul .......... – persoană cu grad de handicap grav cu asistent personal01.07.2020
86privind planul de pregătire în domeniul situatiilor de urgentă, al Comunei Cernătesti, în anul 202002.07.2020
87privind promovarea doamnei DINU FLORENTINA DANIELA, în grad
profesional imediat superior celui deținut, pentru funcția de consilier achiziții
publice, clasa I, grad profesional principal din cadrul biroului financiar
contabil, achizitii publice, impozite și taxe din cadrul primăriei comunei
Cernătesti
02.07.2020
88privind încetarea de drept a contractului individual de muncă al salariatei
Croitoru Genoveva, asistent personal al persoanei cu handicap grav,
Burciu Vlada


privind încetarea de drept a contractului individual de muncă al salariatei
Croitoru Genoveva, asistent personal al persoanei cu handicap grav
08.07.2020
89privind preluarea atributiilor secretarului general al comunei
Cernătesti, de catre doamna Dumitru Daniela Elena
15.07.2020
90privind desemnarea reprezentantului UAT Cernătesti, județul Buzău în
Comisia mixta de constatare a pagubleor si evaluarea pierderilor
persoanelor fizice/asocierilor fără personalitate juridică ce desfasoară
activitati agricole, ca urmare a unor fenomene meteorologice
nefavorabile si a epizootiilor
15.07.2020
91Privind acordarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei doamnei20.07.2020
929224.07.2020
93privind prelungirea contractului individual de muncă al domnului
Ionescu Lucian la Primăria comunei Cernatești în calitate de asistent
personal pentru persoana cu handicap grav
07.08.2020
94privind desemnarea personalului tehnic auxiliar al Biroului electoral de circumscripție comunală nr. 23 CERNĂTESTI, în vederea efectuării operațiunilor generate de desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 202007.08.2020
95privind mentinerea raportului de serviciu al doamnei Ionită Ecaterina, referent, clasa III, grad profesional superior, în cadrul aparatului de specialitate aflat in subordinea primarului comunei Cernătesti, pe o perioada de 1 (unu) ani, de la data împlinirii vârstei standard de pensionare10.08.2020
96privind convocarea Consiliului local în şedința
ordinară pe luna AUGUST 2020
97privind desemnarea d-nei MIRICA IRINA ca reprezentant al Primarului comunei Cernătești în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Cernătești, pentru anul școlar 2020-202121.08.2020
98Referat si disp.prel25.08.2020
99Ref si disp.prel.25.08.2020
100privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor de
Refacere gard Scoala Ginazială Cernătesti, com. Cernătesti, jud. Buzău
25.08.2020
101privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj în comuna Cernătești, județul Buzău, în vederea desfășurării campaniei pentru alegerea autorităților administrației publice locale, din anul 202025.08.2020
102Privind acordarea indemnizației lunare pentru domnul ..... –
persoană cu grad de handicap grav cu asistent personal
31.08.2020
103Privind îndreptarea unei erori materiale strecurate în conținutul Dispoziției
Primarului nr. 91/02.07.2020
31.08.2020
104privind delimitarea și numerotarea secțiilor de votare din comuna
Cernătești, pentru alegerea autorităților administrației publice locale, din
anul 2020
31.08.2020
105Dispozitie 105 sedinta ordinara septembrie 202011.09.2020
106privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor de
Proiectare si executie- Refacere infrastructură rutieră de interes local afectată de fenomenele meteorologice deosebite, comuna Cernătesti, judetul Buzău, conform contractului nr. 2592/04.08.2020
22.09.2020
107privind desemnarea personalului tehnic auxiliar pentru sprijinirea activitatii birourilor electorale ale secţiilor de votare de pe raza U.A.T. Cernătesti, judetul Buzău, pentru Alegerile Autoritatilor Administratiei Publice Locale din anul 202024.09.2020
108privind prelungirea contractului individual de muncă al doamnei Chircu Cristina, asistent personal pentru persoana cu handicap grav29.09.2020
109Privind acordarea indemnizației lunare pentru persoană cu handicap grav cu asistent personal29.09.2020