HOTĂRÂRILE AUTORITĂŢII DELIBERATIVE

Hotărâri Consiliu Local 2020

NumărConţinutData
43HCL 4327.08.2020
42HCL 4227.08.2020
41HCL 4127.08.2020
40HCL 4027.08.2020
39HCL 3927.08.2020
38HCL 38

Anexa HCL 38 din 27 August 2020 NOMENCLATOR STRADAL

27.08.2020
24privind completarea Programului anual al achizițiilor publice – anexa a Strategiei anuale a achizițiilor publice a comunei Cernătești , județul Buzău pentru anul 201929.04.2020
23privind Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Cernătesti29.04.2020
22privind Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Cernătesti29.04.2020
21privind nominalizarea de către consiliul local al comunei Cernătesti a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Cernătesti, judetul Buzău29.04.2020
20privind aprobarea Statutului Comunei Cernătesti, Judetul Buzău 29.04.2020
19privind împuternicirea d-lui Dumitrascu Doru Vasile, Secretar general al UAT Cernătesti, pentru a vota, în Adunarea Generala a Actionarilor Societatii Comerciale “Trans Bus S.A.” modificarea actului constitutiv al TRANS URBI MIXTURI SRL, societate la care TRANS BUS S.A. este asociat 29.04.2020
18privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2021, cu rata inflației de 3,8%29.04.2020
17HCL 17 din 26.03.202026.03.2020
16HCL 16 din 26.03.202026.03.2020
15HCL 15 din 26.03.202026.03.2020
14HCL 14 din 26.03.202026.03.2020
13HCL 13 din 26.03.202026.03.2020
12HCL 12 din 26.03.202026.03.2020
11privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice a comunei Cernăteşti, județul Buzău, pentru anul 202019.02.2020
10privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice a comunei Cernăteşti, județul Buzău, pentru anul 202019.02.2020
9privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Cernătești și a listei de investiții pe anul 202019.02.2020
8privind aprobarea Planului de acţiuni si lucrări de interes local pe anul 2020 , ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare19.02.2020
7privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Cernătești, județul Buzău pentru anul 202019.02.2020
6privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 201919.02.2020
5privind aprobarea Regulamentul propriu pentru măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri care se înaintează Consiliului Local Cernătesti spre adoptare, a hotărârilor si a dispozitiilor cu caracter normativ si a masurilor de interes local19.02.2020
4privind alegerea ,,Preşedintelui de şedinţă” al Consiliului Local
al Comunei Cernăteşti pentru şedinţele din lunile Martie 2020, Aprilie 2020 şi Mai 2020
19.02.2020
3privind primirea de noi membri și modificarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Buzău-Mărăcineni’’ la care comuna Cernătești este membru asociat23.01.2020
2privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Salubrizare Cernătești, serviciu public, cu personalitate juridică, aflat în subordinea Consiliului local al comunei Cernătești
începând cu data de 01.01.2019
23.01.2020
1HCL sedinta ordinara ianuarie23.01.2020

HOTARARI 2019

1. HCL sedinta extraordinara aprilie 2019

1. HCL sedinta ordinara aprilie 2019

2. HCL sedinta indata mai 2019

2. HCL sedinta ordinara iunie 2019

2. HCL sedinta ordinara mai 2019

3. HCL sedinta ordinara iulie 2019

4. HCL sedinta ordinara august 2019

4. HCL sedinta ordinara nr.2 august 2019

5. HCL sedinta ordinara septembrie 2019

6. HCL sedinta extraordinara octombrie 2019

6. HCL sedinta ordinara octombrie 2019

7. HCL ordinara noiembrie 2019

8. HCL sedinta ordinara decembrie 2019

HCL sedinta de indata februarie 2019

HCL sedinta de indata ianuarie 2019

HCL sedinta ordinara februarie 2019

HCL sedinta ordinara ianuarie 2019

HCL sedinta ordinara martie 2019