Publicatie de casatorie

DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

Compartiment de Stare Civilă

Tel : 0238725810

Fax :0238712307

P U B L I C A Ț I E

                           Astazi 15.01.2020 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a

d-lui  GRIGORE  DAMIAN în vârstă de 39 ani, cu domiciliul în  BUZĂU,  JUD. BUZĂU            

           şi

d-nei(d-rei) IORDACHE   DIANA – MARIA în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în CERNĂTEȘTI, JUD. BUZĂU

 În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opozitie la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

           Opozitia la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofițer de stare civilă,

                                                                                                                                               Dinu Emilian – Bebe