HOTĂRÂRE privind luarea unor măsuri suplimentare pentru prevenire a infecțiilor cu Coronavirusul Covid-19

COMUNA CERNĂTESTI

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

HOTĂRÂRE

privind luarea unor măsuri suplimentare pentru prevenire a infecțiilor cu

Coronavirusul Covid-19

Având în vedere:

 • convocatorul la sedintă extraordinară a Comitetului pentru situatii de urgentă
  Cernătesti nr. 1649/14.05.2020;
 • referatul nr. 1650/14.05.2020 al secretarului Comitetului local pentru situatii
  de urgenta Cernătesti;
 • prevederilor HG 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
  structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor
  operative pentru situații de urgență;
 • prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al
  Situațiilor de Urgență, cu modificările si completarile ulterioare;
  Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Comunei Cernătesti

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba achizitionarea unei cantitati de 300 buc. măsti de protectie a
căilor respiratorii pentru unitătile de învătământ unde sunt organizate centre de
evaluare pentru examenele de evaluare natională a absolventilor clasei a VIII a,
conform metodologiei stabilite de catre Inspectoratul Școlar Judetean Buzău.
Art. 2. Se aproba achizitionarea a două termometre digitale, fără contact fizic.
Art. 3. Se aprobă accesul liber in cimitirele de pe raza comunei Cernătesti.
Art. 4. Se aproba program normal de lucru cu publicul, începând din data de
18.05.2020, a Instituțiilor publice din subordinea Primăriei Comunei Cernatesti prin
revocarea art. 1, 2 si 2.1 din Anexa 1 la Hotărârea Comitetului Local pentru Situații
de Urgență nr. 1/13.03.2020, cu respectarea următoarelor măsuri:

 • Accesul în incinte va fi limitat la maxim 3 persoane.
 • Este interzis accesul persoanelor care prezintă vădit simptome de infecție
  respiratorie (tuse, strănut,rinoree).
 • Se va stabili triajul tuturor persoanelor in zonele de acces din instituții, prin
  măsurarea temperaturii corporale de la distanță cu termometre digitale, fără contact
  fizic. Se va interzice accesul persoanelor care au o temperatură corporală mai mare
  de 37°C.
 • Pe toata durata accesului, persoanele vor purta obligatoriu măști de protecție
  și vor respecta distanța fizică prescrisă.
  Art. 5. Comitetului Local pentru Situații de Urgență comunică următoarele
  recomandări:
 • utilizarea mijloacelor on-line pentru soluționarea tuturor cererilor, solicitărilor,
  plăților, transmiterea documentațiilor, astfel încât accesul în instituțiile publice să fie
  utilizat doar pentru situații care presupun prezența fizică a solicitantului.
  Art. 6. Nerespectarea prezentei hotărâri atrage răspunderea disciplinară,
  civilă, contravențională sau penală, după caz.
  Art.7. Prezenta hotărâre se va comunica si afișata la avizierul primariei si pe
  site-ul oficial al primăriei Cernătesti.

PREȘEDINTELE

Comitetului Local pentru Situații de Urgență

PRIMAR,
Petrache Mîrzea

Vicepresedinte
Viceprimar
Stanila Sebastian Valentin

Cernătesti,

Nr. 5 din 15 Mai 2020