C O N V O C A R E

Cetățenii cu drept de vot din satul Căldărusa, comuna Cernătesti, județul Buzău, sunt convocați să facă propuneri și să voteze pentru alegerea delegatului sătesc în vederea reprezentării locuitorii satului Căldărusa în Consiliul local al comuni Cernătesti în mandatul 2020 – 2024.

          Având în vedere indisponibilitatea organizării unei adunări cetățenești pentru desemnarea delegatului sătesc din satul Căldărusa, care să reprezinte locuitorii la ședințele Consiliului local Cernătesti, conform prevederilor art.142, alin. (1), (2) și (3) din Codul administrativ, aprobat prin O.U.G. nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare, motivat de restricțiile impuse de măsurile necesare a fi aplicate pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, alegerea delegatului sătesc pentru mandatul consiliului local din perioada 2020 – 2024, se va efectua în conformitate cu prevederile metodologiei aprobată prin Dispoziția nr. 137/27.11.2020, emisă de primarului comunei Cernătesti.

Formularele completate cu datele prevăzute la art. 2 din metodologia aprobată, vor fi transmise secretarului general al U.AT. Comuna Cernătesti, în format electronic la e-mail primariacernatesti@Cernătesti.ro, fax 0238/750398 sau depuse în format letric la registratura primăriei comunei Cernătesti, județul BUZĂU, în perioada 27 noiembrie – 09 decembrie 2020, orele 15,00, fiecare persoană având drept la o singură propunere și un singur vot.

Formularului intitulat ”PROPUNERE și BULETIN DE VOT”, prevăzut în Anexa 2 la Dispoziția nr. 137/27.11.2020, poate fi obținut de la registratura primăriei comunei Cernătesti sau poate fi consultat și descărcat de pe pagina de internet a U.A.T. comuna Cernătesti www.cernătesti.ro .

PRIMAR,

Petrache Mîrzea