Anunț

Anunt privind transparenta decizională în administratia publică, 
privind intentia de a supune aprobarii Consiliului Local al Comunei
Cernătesti, Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului local de
venituri și cheltuieli al comunei Cernătești pentru anul 2021 si
Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții
publice a comunei Cernăteşti, județul Buzău, pentru anul 2021