Anunt concurs

Primăria comunei Cernătesti, judeţul Buzău, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcţii publice de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată,  cu durata normala de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/saptămână, din cadrul Biroului financiar contabil, achizitii publice, impozite si taxe, prevazute în organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Cernatesti, judeţul Buzău – disponibil aici

  • Documente necesare – disponibile aici
  • Formular de inscriere – disponibil aici
  • Model adeverință – disponibilă aici
  • Fisa postului inspector taxe si impozite – disponibilă aici
  • Fisa postului inspector debutant financiar contabil,achizitii publice, impozite si taxe – disponibilă aici