Declaraţii de avere şi interese funcţionari

DECLARAȚII DE AVERE ȘI INTERESE 2021 - FUNCȚIONARI

DECLARATII DE AVEREDECLARAȚII DE INTERESE
Declaratie avere Caloian Stela

Declaratie avere Constantin Eugenia

Declaratie avere Dinu Florentina Daniela

Declaratie avere DUMITRASCU Doru-Vasile24062021

Declaratie avere Dumitru Elena Daniela

Declaratie avere Ionita Ecaterina

Declaratie avere Mirica Irina

Declaratie avere Mirzea Petrache24062021

Declaratie avere Puiu Eleonora

Declaratie avere Stanila Valentin

Declaratie avere Tirla Madalina

Declaratie avere TUDORANCEA Florentina

Declaratie avere Tudorancia Costel

Declaratie avere Vlad Laura
Declaratie de interese Tudorancia Costel

Declaratie de interese Dinu Florentina Daniela

Declaratie interese Mirzea Petrache

Declaratie interese Stanila Valentin

Declaratie interese Vlad Laura

Declaratie interese Caloian Stela

Declaratie interese Dumitrascu Doru Vasile

Declaratie interese Dumitru Elena Daniela

Declaratie interese Ionita Ecaterina

Declaratie interese Mirica Irina

Declaratie interese Puiu Eleonora

Declaratie interese Tirla Denisa Madalina

Declaratie interese Tudorancea Florentina

Declaratie intereseConstantin Eugenia

Declaraţii de avere şi interese 2020 - funcţionari publici

Declaraţii de avereDeclaraţii de interese
Decl.avere funct publ DUMITRASCU DORU V.30062020

Decl.avere funct publ VLAD L30062020

Decl.avere funct publ.CALOIAN Stela30062020

Decl.avere funct publ.CONSTANTIN Eugenia30062020

Decl.avere funct publ.DINU Florentina D30062020

Decl.avere funct publ.DUMITRU Elena D30062020

Decl.avere funct publ.IONItA E30062020

Decl.avere funct publ.MIRICA I30062020

Decl.avere funct publ.PUIU Eleonora30062020

Decl.avere funct publ.TÎRLĂ MĂDĂLINA Denisa30062020

Decl.avere funct publ.TUDORANCIA COSTEL30062020

Decl.avere funct publ.TUDORANCIA Florentina30062020

Decl.avere primar MÎRZEA P30062020

Decl.avere viceprimar STANILA V30062020
decl int.CALOIAN STELA30062020

decl int.constantin Eugenia30062020

decl int.Dumitrascu Doru Vasile30062020

decl int.DUMITRU DANIELA30062020

decl int.IONITA Ec30062020

decl int.MIRICA I.30062020

decl int.PUIU Eleonora30062020

decl int.TÎRLĂ Madalina Denisa30062020

decl int.TUDORANCEA FL.30062020

decl int.Tudorancia Costel30062020

decl int.VLAD L30062020

decl.int.primar MÎRZEA P30062020

decl.int.viceprimar STANILA V30062020

Declaratie interese Dinu Florentina19062020

Declaraţii de avere şi interese 2019 - funcţionari publici

Declaraţii de avereDeclaraţii de interese
Dinu Dana Florentina

Caloian Stela

Constantin Eugenia

Dumitru Elena

Tudorancia Costel

Vlad Laura

Ionita Ecaterina

PUIU Eleonora

Tudorancea Florentina
CONSTANTIN Eugenia

Caloian Stela

Tudorancia Costel

Tudorancea Florentina

Dumitru Daniela

DINU Florentina

Vlad Laura

Puiu Eleonora

Ionita Ecaterina

Declaraţii funcţionari 2017

Declaraţii de avereDeclaraţii de interese
Declaratie avere Dinu Florentina Daniela -f.publica

Declaratie avere Ionita Ecaterina-f.public[

Declaratie avere Puiu Eleonora - f.publica

Declaratie avere Tudorancia Costel -f.publica

Declaratie avere Valad Laura - f. publica

declaratie de avere Guteniuc

Declaratie de avere Caloian Stela - f.publica

Declaratie de avere Dumitru Elena Daniela - functie publica
Dcelaratii interese Vlad Laura

Declaratie interee Caloian Stela

Declaratie interese Dumitru Elena Daniela

Declaratie interese Guteniuc 2017

declaratie interese Ionita Ecaterina

Declaratie interese Puiu Eleonora

Declaratie interese Tudorancia Costel

Declaratie interrese Dinu Florentina Daniela

Declaraţii funcţionari 2016

Declaraţii de avereDeclaraţii de interese
Declaratie de avere Caloian Stela

Declaratie de avere Dinu Florentina Daniela

Declaratie de avere Dumitru Elena Daniela

Declaratie de avere Guteniuc Liliana

Declaratie de avere Ionita Ecaterina

Declaratie de avere Puiu Eleonora

Declaratie de avere Tudorancia Costel

Declaratie de avere Vasile Maria

Declaratie de avere Vlad Laura
Declaratie de interese Caloian Stela

Declaratie de interese Dinu Florentina Daniela

Declaratie de interese Dumitru Elena Daniela

Declaratie de interese Guteniuc Liliana

Declaratie de interese Ionita Ecaterina

Declaratie de interese Puiu Eleonora

Declaratie de interese Tudorancia Costel

Declaratie de interese Vasile Maria

Declaratie de interese Vlad Laura

Declaraţii funcţionari 2015

Declaraţii de avereDeclaraţii de interese
Declaratie de avere Caloian Stela

Declaratie de avere Dinu Florentina Daniela

Declaratie de avere Dumitru Daniela

Declaratie de avere Guteniuc Liliana

Declaratie de avere Ionita Ecaterina

Declaratie de avere Mîrzea Petrache

Declaratie de avere Puiu Eleonora

Declaratie de avere Sercaianu Maria

Declaratie de avere Tudorancia Costel

Declaratie de avere Vasile Maria
Declaratie de interese Caloian Stela

Declaratie de interese Dinu Florentina Daniela

Declaratie de interese Dumitru Daniela

Declaratie de interese Guteniuc Liliana

Declaratie de interese Ionita Ecaterina

Declaratie de interese Mîrzea Petrache

Declaratie de interese Puiu Eleonora

Declaratie de interese Sercaianu Maria

Declaratie de interese Tudorancia Costel

Declaratie de interese Vasile Maria

Declaraţii funcţionari 2014

Declaratii de avereDeclaratii de interese
Caloian Stela

Dumitru Elena Daniela

Guteniuc Liliana

Ionita Ecaterina

Puiu Eleonora

Sercaianu Maria

Vasile Maria

Tudorancia Costel
Caloian Stela

Dumitru Elena Daniela

Guteniuc Liliana

Ionita Ecaterina

Puiu Eleonora

Sercaianu Maria

Tudorancia Costel

Vasile Maria

ÎNAPOI