Hotărâri ale Consiliului Local

Hotarari Consiliu Local 2022

Nr. crt.DataContinut
528.03.2022HOTĂRÂRE privind interzicerea arderii resturilor vegetale, a miriştilor, a păşunilor şi fâneţelor, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, indiferent de forma de proprietate a terenului, pe raza comunei Cernătesti, Judetul Buzău
4
3
2
1

Hotărâri Consiliu Local 2020

NumărConţinutData
61HCL 6123.12.2020
60HCL 6023.12.2020
59HCL 5923.12.2020
58HCL 5823.12.2020
57HCL 5723.12.2020
56HCL 5623.12.2020
55HCL 5523.12.2020
54HCL 5423.12.2020
53HCL 5323.12.2020
52HCL 52 aprobarea înfiintării Unitătii de Management a Proiectului ( UIP)27.11.2020
51HCL 51 investitii si implementarii proiectului ”Achizitionarea de echipamente de protectie medicala pentru unitatile de învătământ din comuna Cernătesti, judetul Buzău”27.11.2020
50HCL 50 investitii si implementării proiectului27.11.2020
49HCL 49 rectificare buget26.11.2020
48HCL 48 alegeri viceprimar26.11.2020
47HCL 47 alegere-comisii-specialitate26.11.2020
46HCL 46 presedinte de sedinta26.11.2020
45privind modificarea si completarea nr. 4 a Programului anual al achizițiilor publice – anexa a Strategiei anuale a achizițiilor publice a comunei Cernătești , județul Buzău pentru anul 202017.09.2020
44privind aprobarea rectificatii nr. 4 a bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Cernătesti, pe anul 2020

Anexa HCL 44
17.09.2020
43HCL 4327.08.2020
42HCL 4227.08.2020
41HCL 4127.08.2020
40HCL 4027.08.2020
39HCL 3927.08.2020
38HCL 38

Anexa HCL 38 din 27 August 2020 NOMENCLATOR STRADAL

27.08.2020
3737 Stat de functii nominal
37 organigrama finala iulie 2020
37 contract de MANAGEMENT
30.07.2020
36privind modificarea si completarea nr. 2 a Programului anual al achizițiilor publice – anexa a Strategiei anuale a achizițiilor publice a comunei Cernătești , județul Buzău pentru anul 202030.07.2020
35privind aprobarea rectificatii nr. 2 a bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Cernatesti, modificarea si completarea listei de investitii pe anul 202030.07.2020
34privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a Comunei Cernătesti30.07.2020
33privind închirierea prin licitatie publică a terenului ”platformă gunoi sat Manasia” în suprafată de 6000 mp., nr. cadastral 21016 aparținând domeniului privat al comunei Cernătesti, jud. Buzău25.06.2020
32privind însușirea actului aditional de modificare a art. 3 din contractul de închiriere pentru terenurile care apartin domeniului privat nr. 1513/25.05.201025.06.2020
31privind aprobarea depozitării temporare a deşeurilor inerte
provenite din activităţile de construcţii şi demolări de pe raza
comunei Cernătesti, judeţul Buzău
25.06.2020
30privind atestarea apartenenței la domeniul privat a terenurilor situate pe teritoriul comunei Cernătești, județul Buzău28.05.2020
29privind completarea Anexelor 1 si 2 la HCL nr. 8/28.02.2018 pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică a pajiștilor din proprietatea privata a comunei Cernătești, a Studiului de oportunitate privind inchirierea, aprobarea Regulamentului procedurii de licitaţie, Documentaţiei de atribuire, Caietului de sarcini, cerinţele minime de calificare ale ofertanţilor, Contractului de închiriere – model cadru, în vederea atribuirii contractelor de închiriere a pajistilor, aflate în proprietatea privată a comunei Cernătești, cu suprafetele de 0,5734 Ha - T.18, P 778-779, 1,2939 Ha T.18, P. 790 si 0,3956 Ha - T.18, P.791-792, categoria de folosintă păsune28.05.2020
28privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care Comuna Cernătesti este membru asociat29.05.2020
27privind aprobarea plăţii cotizatiei anului 2020, pentru U.A.T Comuna Cernătesti, din bugetul local al Comunei Cernătesti, către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău – Mărăcineni”28.05.2020
26privind alegerea ,,Preşedintelui de şedinţă” al Consiliului Local
al Comunei Cernăteşti pentru şedinţele din lunile Iunie 2020, Iulie 2020 şi August 2020
28.05.2020
25privind trecerea terenului ”platformă gunoi sat Manasia” în suprafata de 6000 mp, CF195804, numar cadastral 195804, din domeniul public în domeniul privat al comunei Cernătesti, judetul Buzău21.05.2020
24privind completarea Programului anual al achizițiilor publice – anexa a Strategiei anuale a achizițiilor publice a comunei Cernătești , județul Buzău pentru anul 201929.04.2020
23privind Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Cernătesti29.04.2020
22privind Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Cernătesti29.04.2020
21privind nominalizarea de către consiliul local al comunei Cernătesti a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Cernătesti, judetul Buzău29.04.2020
20privind aprobarea Statutului Comunei Cernătesti, Judetul Buzău 29.04.2020
19privind împuternicirea d-lui Dumitrascu Doru Vasile, Secretar general al UAT Cernătesti, pentru a vota, în Adunarea Generala a Actionarilor Societatii Comerciale “Trans Bus S.A.” modificarea actului constitutiv al TRANS URBI MIXTURI SRL, societate la care TRANS BUS S.A. este asociat 29.04.2020
18privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2021, cu rata inflației de 3,8%29.04.2020
17HCL 17 din 26.03.202026.03.2020
16HCL 16 din 26.03.202026.03.2020
15HCL 15 din 26.03.202026.03.2020
14HCL 14 din 26.03.202026.03.2020
13HCL 13 din 26.03.202026.03.2020
12HCL 12 din 26.03.202026.03.2020
11privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice a comunei Cernăteşti, județul Buzău, pentru anul 202019.02.2020
10privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice a comunei Cernăteşti, județul Buzău, pentru anul 202019.02.2020
9privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Cernătești și a listei de investiții pe anul 202019.02.2020
8privind aprobarea Planului de acţiuni si lucrări de interes local pe anul 2020 , ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare19.02.2020
7privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Cernătești, județul Buzău pentru anul 202019.02.2020
6privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 201919.02.2020
5privind aprobarea Regulamentul propriu pentru măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri care se înaintează Consiliului Local Cernătesti spre adoptare, a hotărârilor si a dispozitiilor cu caracter normativ si a masurilor de interes local19.02.2020
4privind alegerea ,,Preşedintelui de şedinţă” al Consiliului Local
al Comunei Cernăteşti pentru şedinţele din lunile Martie 2020, Aprilie 2020 şi Mai 2020
19.02.2020
3privind primirea de noi membri și modificarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Buzău-Mărăcineni’’ la care comuna Cernătești este membru asociat23.01.2020
2privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Salubrizare Cernătești, serviciu public, cu personalitate juridică, aflat în subordinea Consiliului local al comunei Cernătești
începând cu data de 01.01.2019
23.01.2020
1HCL sedinta ordinara ianuarie23.01.2020

HOTARARI 2019

1. HCL sedinta extraordinara aprilie 2019

1. HCL sedinta ordinara aprilie 2019

2. HCL sedinta indata mai 2019

2. HCL sedinta ordinara iunie 2019

2. HCL sedinta ordinara mai 2019

3. HCL sedinta ordinara iulie 2019

4. HCL sedinta ordinara august 2019

4. HCL sedinta ordinara nr.2 august 2019

5. HCL sedinta ordinara septembrie 2019

6. HCL sedinta extraordinara octombrie 2019

6. HCL sedinta ordinara octombrie 2019

7. HCL ordinara noiembrie 2019

8. HCL sedinta ordinara decembrie 2019

HCL sedinta de indata februarie 2019

HCL sedinta de indata ianuarie 2019

HCL sedinta ordinara februarie 2019

HCL sedinta ordinara ianuarie 2019

HCL sedinta ordinara martie 2019

Hotărâri 2018

HCL ianuarie 2018

HCL februarie 2018

HCL martie 2018

HCL aprilie 2018

HCL mai 2018

HCL IUNIE 2018

hcl iulie.2018

HCL AUGUST 2018

HCL sedinta de indata octombrie 2018

HCL sedinta extraordinara septembrie 2018

HCL sedinta ordinara octombrie 2018

HCL sedinta ordinara septembrie 2018

HCL sedinta ordinara decembrie 2018

HCL sedinta ordinara noiembrie 2018

Hotărâri 2017

HCL aprilie 2017

HCL august 2017

HCL DECEMBRIE 2017

HCL februarie 2017

HCL ianuarie 2017.2

HCL ianuarie 2017

HCL iulie 2017

HCL iunie 2017

HCL mai 2017

HCL martie 2017.2

HCL martie 2017.3

HCL martie 2017

HCL noiembrie 2017

HCL octombrie 2017

HCL septembrie 2017

Hotărâri 2016

HCL aprilie 2016

HCL august 2016

HCL decembrie 2016.2

HCL decembrie 2016

HCL extraordinara noiembrie 2016

HCL februarie 2016

HCL ianuarie 2016

HCL iulie 2016

HCL iunie 2016

HCL martie 2016

HCL octombrie 2016

HCL septembrie 2016

PROCEDURA (2)

Hotărâri 2015

1 - HCL 1 ianuarie 2015

1 - HCL 2 ianuarie 2015

2 - HCL februarie 2015

3 - HCL martie 2015

4 - HCL aprilie 2015

5 - HCL mai 2015

6 - HCL 1 iunie 2015

6 - HCL 2 iunie 2015

7 - HCL iulie 2015

8 - HCL august 2015

HCL 2 Septembrie 2015

HCL Septembrie 2015

Hotărâri 2014

HCL 1 decembrie 2014

HCL 2 decembrie 2014

HCL 2 noiembrie 2014

HCL 2 octombrie 2014

HCL aprilie 2014

HCL august 2014

HCL februarie 2014

HCL ianuarie 2014

HCL iulie 2014

HCL iunie 2014

HCL mai 2014

HCL martie 2014

HCL noiembrie 2014

HCL octombrie 2014

HCL septembrie 2014