HOTĂRÂRILE AUTORITĂŢII DELIBERATIVE

Hotarari Consiliu Local 2021

Nr. Crt.ContinutData
57HCL 57 burse elevi16.12.2021
56HCL 56 validare Dispozita 95 din 202116.12.2021
55HCL 55 rectificare 6 buget16.12.2021
54HCL 54 din 16 dec 2021 - strategie 202216.12.2021
53HCL 53 modificare, completare program achizitii publice din 25.11.202125.11.2021
52hcl 52 rectificare 5 buget din 25.11.202125.11.2021
51hcl 51 taxe si impozite din 25.11.202125.11.2021
50HCL APROBARE CERERE FINANTARE - epurare canalizare 2021

Anexa la HCL 50
08.11.2021
494 HCL 49 privind aprobarea rectificării nr. 4 a bugetului local al

HCL 49 Anexa 1 si anexa 2 la
21.10.2021
48HCL 48 Anexa 1 Studiu oportunitate

HCL 48 Anexa 2 Contract

HCL 48 Anexa 3 REGULAMENT

HCL 48 Anexa 4 Caiet sarcini

3 HCL 48 privind înfiinţarea Serviciului de gestionare a câinilor fară stăpân al comunei Cernătești, judeţul Buzau
21.10.2021
47HCL 47 Anexa cerere de finantare Anghel Saligny

2 HCL 47 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drumuri în Comuna Cernătești, judetul Buzău” în vederea i

HCL 47 Anexa 2.2b caracteristi si principale
21.10.2021
461 HCL 46 privind alegerea ,,Președintelui de ședință” al Consiliului Local21.10.2021
45HCL ordinara 45 din 30 Septembrie 202130.09.2021
44HCL ordinara 44 din 30 Septembrie 202130.09.2021
43HCL ordinara 43 din 30 Septembrie 202130.09.2021
42HCL extraordinara 42 din 24 Septembrie 202024.09.2021
41HCL extraordinara 41 din 24 Septembrie 202124.09.2021
40HCL 40 pentru modificarea si completarea H.C.L 2627.05.2021 privind înfiintarea clubului Sportiv Știinta Cernătesti26.08.2021
39HCL 39 pentru modificarea și completarea HCL nr. 222021 privind aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei imobilului în care a functionat Scoala Zărnesti Slănic26.08.2021
38HCL 38 pentru numirea în anul școlar 2021 - 2022 a reprezentanților Consiliului Local al comunei Cernătești ca membrii în Consiliul de administrație și în Comisia pentru evaluarea și asigurare26.08.2021
37HCL 37 privind modificarea și completarea nr. 3 a Programului anual al achizițiilor publice – anexa a Strategiei anuale a achizițiilor publice a comunei Cernătești, județul Buzău, pentru anul 20

anexa HCL 37
26.08.2021
36HCL 36 privind aprobarea organigramei, statului de funcții

anexe la HCL 36
26.08.2021
35HCL 35 din 27 iulie 202127.07.2021
34HCL 34 din 27 iulie 202127.07.2021
33HCL 33 din 27 iulie 202127.07.2021
32HCL 32 din 27 iulie 202127.07.2021
31HCL 31 din 27 iulie 202127.07.2021
30HCL 30 privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” sa voteze aprobarea primirii comunei Catina in Asociatie24.06.2021
29HCL 29 privind acordarea unui mandat special reprezentantului in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” sa voteze aprobarea retragerii comunei Valcelele din Asociatie24.06.2021
28HCL 28 Strategia comunei Cernatesti24.06.2021
27HCL 27 din 27 mai 2021 privind aprobarea depozitării temporare a deșeurilor biodegradabile,27.05.2021
26hcl 26 din 27 mai 2021 CS STIINTA CERNATESTI27.05.2021
25hcl 25

ANEXA hcl 25
29.04.2021
24HCL 24

ANEXA HCL 24

ANEXA 2 LA HCL 24
29.04.2021
23HCL 2329.04.2021
22HCL 22

ANEXA LA HCL 22
29.04.2021
21HCL 2129.04.2021
20HCL 20

ANEXA HCL 20
29.04.2021
19HCL 1929.04.2021
18HCL 1829.04.2021
17ANEA LA HCL 17

HCL 17
29.04.2021
16ANEA LA HCL 1623062021

HCL 16
15.04.2021
15HCL 15

ANEXA 2 LA HCL 1522062021

ANEXA 1 LA HCL 1522062021
15.04.2021
14HCL 14 privind aprobarea amplasamentului statiilor publice

Anexa HCL 14 din 25 martie 2021
25.03.2021
13HCL 13 privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care comuna Cernătesti25.03.2021
12HCL 12 privind aprobarea alocării unor sume din bugetul local al Comunei Cernătesti în vederea acordării unor premii familiilor care aniversează 50 de ani de căsătorie neînt25.03.2021
11HCL 11 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contracteloracordurilor–cadru pentru achiziționarea produselor și al contracteloracordur25.03.2021
10HCL 1025.02.2021
9HCL 925.02.2021
8HCL 825.02.2021
7HCL 725.02.2021
6HCL 615.02.2021
5HCL 5 privind stabilirea salariului de bază pentru funcția de Sef serviciu SVSU, aflat în subordinea Consiliului Local al comunei Cernătești

HCL 5 Anexa
28.01.2021
4HCL 4 pentru aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al comunei Cernătesti și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Cernătesti, județul

HCL 4 Anexa 1

HCL 4 Anexa 2
28.01.2021
3HCL 3 privind anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza unității administrativ-teritor28.01.2021
2HCL 2 privind nominalizarea de către consiliul local al consilierilor care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale ale secretarului general28.01.2021
1HCL 1 privind alegerea ,,Președintelui de ședință” al Consiliului Local28.01.2021

Hotărâri Consiliu Local 2020

NumărConţinutData
61HCL 6123.12.2020
60HCL 6023.12.2020
59HCL 5923.12.2020
58HCL 5823.12.2020
57HCL 5723.12.2020
56HCL 5623.12.2020
55HCL 5523.12.2020
54HCL 5423.12.2020
53HCL 5323.12.2020
52HCL 52 aprobarea înfiintării Unitătii de Management a Proiectului ( UIP)27.11.2020
51HCL 51 investitii si implementarii proiectului ”Achizitionarea de echipamente de protectie medicala pentru unitatile de învătământ din comuna Cernătesti, judetul Buzău”27.11.2020
50HCL 50 investitii si implementării proiectului27.11.2020
49HCL 49 rectificare buget26.11.2020
48HCL 48 alegeri viceprimar26.11.2020
47HCL 47 alegere-comisii-specialitate26.11.2020
46HCL 46 presedinte de sedinta26.11.2020
45privind modificarea si completarea nr. 4 a Programului anual al achizițiilor publice – anexa a Strategiei anuale a achizițiilor publice a comunei Cernătești , județul Buzău pentru anul 202017.09.2020
44privind aprobarea rectificatii nr. 4 a bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Cernătesti, pe anul 2020

Anexa HCL 44
17.09.2020
43HCL 4327.08.2020
42HCL 4227.08.2020
41HCL 4127.08.2020
40HCL 4027.08.2020
39HCL 3927.08.2020
38HCL 38

Anexa HCL 38 din 27 August 2020 NOMENCLATOR STRADAL

27.08.2020
3737 Stat de functii nominal
37 organigrama finala iulie 2020
37 contract de MANAGEMENT
30.07.2020
36privind modificarea si completarea nr. 2 a Programului anual al achizițiilor publice – anexa a Strategiei anuale a achizițiilor publice a comunei Cernătești , județul Buzău pentru anul 202030.07.2020
35privind aprobarea rectificatii nr. 2 a bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Cernatesti, modificarea si completarea listei de investitii pe anul 202030.07.2020
34privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a Comunei Cernătesti30.07.2020
33privind închirierea prin licitatie publică a terenului ”platformă gunoi sat Manasia” în suprafată de 6000 mp., nr. cadastral 21016 aparținând domeniului privat al comunei Cernătesti, jud. Buzău25.06.2020
32privind însușirea actului aditional de modificare a art. 3 din contractul de închiriere pentru terenurile care apartin domeniului privat nr. 1513/25.05.201025.06.2020
31privind aprobarea depozitării temporare a deşeurilor inerte
provenite din activităţile de construcţii şi demolări de pe raza
comunei Cernătesti, judeţul Buzău
25.06.2020
30privind atestarea apartenenței la domeniul privat a terenurilor situate pe teritoriul comunei Cernătești, județul Buzău28.05.2020
29privind completarea Anexelor 1 si 2 la HCL nr. 8/28.02.2018 pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică a pajiștilor din proprietatea privata a comunei Cernătești, a Studiului de oportunitate privind inchirierea, aprobarea Regulamentului procedurii de licitaţie, Documentaţiei de atribuire, Caietului de sarcini, cerinţele minime de calificare ale ofertanţilor, Contractului de închiriere – model cadru, în vederea atribuirii contractelor de închiriere a pajistilor, aflate în proprietatea privată a comunei Cernătești, cu suprafetele de 0,5734 Ha - T.18, P 778-779, 1,2939 Ha T.18, P. 790 si 0,3956 Ha - T.18, P.791-792, categoria de folosintă păsune28.05.2020
28privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care Comuna Cernătesti este membru asociat29.05.2020
27privind aprobarea plăţii cotizatiei anului 2020, pentru U.A.T Comuna Cernătesti, din bugetul local al Comunei Cernătesti, către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău – Mărăcineni”28.05.2020
26privind alegerea ,,Preşedintelui de şedinţă” al Consiliului Local
al Comunei Cernăteşti pentru şedinţele din lunile Iunie 2020, Iulie 2020 şi August 2020
28.05.2020
25privind trecerea terenului ”platformă gunoi sat Manasia” în suprafata de 6000 mp, CF195804, numar cadastral 195804, din domeniul public în domeniul privat al comunei Cernătesti, judetul Buzău21.05.2020
24privind completarea Programului anual al achizițiilor publice – anexa a Strategiei anuale a achizițiilor publice a comunei Cernătești , județul Buzău pentru anul 201929.04.2020
23privind Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Cernătesti29.04.2020
22privind Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Cernătesti29.04.2020
21privind nominalizarea de către consiliul local al comunei Cernătesti a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Cernătesti, judetul Buzău29.04.2020
20privind aprobarea Statutului Comunei Cernătesti, Judetul Buzău 29.04.2020
19privind împuternicirea d-lui Dumitrascu Doru Vasile, Secretar general al UAT Cernătesti, pentru a vota, în Adunarea Generala a Actionarilor Societatii Comerciale “Trans Bus S.A.” modificarea actului constitutiv al TRANS URBI MIXTURI SRL, societate la care TRANS BUS S.A. este asociat 29.04.2020
18privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2021, cu rata inflației de 3,8%29.04.2020
17HCL 17 din 26.03.202026.03.2020
16HCL 16 din 26.03.202026.03.2020
15HCL 15 din 26.03.202026.03.2020
14HCL 14 din 26.03.202026.03.2020
13HCL 13 din 26.03.202026.03.2020
12HCL 12 din 26.03.202026.03.2020
11privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice a comunei Cernăteşti, județul Buzău, pentru anul 202019.02.2020
10privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice a comunei Cernăteşti, județul Buzău, pentru anul 202019.02.2020
9privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Cernătești și a listei de investiții pe anul 202019.02.2020
8privind aprobarea Planului de acţiuni si lucrări de interes local pe anul 2020 , ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare19.02.2020
7privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Cernătești, județul Buzău pentru anul 202019.02.2020
6privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 201919.02.2020
5privind aprobarea Regulamentul propriu pentru măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri care se înaintează Consiliului Local Cernătesti spre adoptare, a hotărârilor si a dispozitiilor cu caracter normativ si a masurilor de interes local19.02.2020
4privind alegerea ,,Preşedintelui de şedinţă” al Consiliului Local
al Comunei Cernăteşti pentru şedinţele din lunile Martie 2020, Aprilie 2020 şi Mai 2020
19.02.2020
3privind primirea de noi membri și modificarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Buzău-Mărăcineni’’ la care comuna Cernătești este membru asociat23.01.2020
2privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Salubrizare Cernătești, serviciu public, cu personalitate juridică, aflat în subordinea Consiliului local al comunei Cernătești
începând cu data de 01.01.2019
23.01.2020
1HCL sedinta ordinara ianuarie23.01.2020

HOTARARI 2019

1. HCL sedinta extraordinara aprilie 2019

1. HCL sedinta ordinara aprilie 2019

2. HCL sedinta indata mai 2019

2. HCL sedinta ordinara iunie 2019

2. HCL sedinta ordinara mai 2019

3. HCL sedinta ordinara iulie 2019

4. HCL sedinta ordinara august 2019

4. HCL sedinta ordinara nr.2 august 2019

5. HCL sedinta ordinara septembrie 2019

6. HCL sedinta extraordinara octombrie 2019

6. HCL sedinta ordinara octombrie 2019

7. HCL ordinara noiembrie 2019

8. HCL sedinta ordinara decembrie 2019

HCL sedinta de indata februarie 2019

HCL sedinta de indata ianuarie 2019

HCL sedinta ordinara februarie 2019

HCL sedinta ordinara ianuarie 2019

HCL sedinta ordinara martie 2019