Comisii de specialitate

Comisiile de specialitate ale Consiliului local al comunei Cernătesti, județul Buzău:

Comisia I – Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget, finante, administrarea domeniului public si privat  al comunei, agricultura, gospodarie comunala, protectia mediului, servicii si comert:

1) Stănilă Sebastian-Valentin, consilier local, ales pe listele P.S.D.;

2) Dobre Adina, consilier local, ales pe listele P.S.D.;

3) Chelaru Romeo, consilier local ales pe listele P.S.D.;

4) Tudorancea Florinel , consilier local ales pe listele P.S.D.;

5) Caloian George, consilier local ales pe listele P.M.P.;

6) Sercaianu Valerică, consilier local ales pe listele Partidului Pro România;

7) Toader Nicu, consilier local ales pe listele Partidului Pro România;

Comisia II – Comisia pentru administratia publica locala, juridica, apararea ordinei si linistii publice, a drepturilor cetatenilor:

1) Stanciu Nicolae, consilier local ales pe listele P.S.D.;

2) Caloian Ionut, consilier local ales pe listele P.S.D.;

3) Grigore Alexandru, consilier local ales pe listele P.N.L.   

Comisia III – Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati  sportive si de agrement:

Simion Grigore, consilier local ales pe listele P.S.D.;

Dobre Adina, consilier local ales pe listele P.S.D.;

Tudorancea Florinel, consilier local ales pe listele P.S.D.;

2) Leu Stefan-Mădălin, consilier local ales pe listele USR Plus;

3) Nicolescu Ion, consilier local ales pe listele PNL.